Công Trình Cổng Nhôm Đúc Tại 29C Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội