Công Trình Nhôm Đúc 174 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội