Công Trình Nhôm Đúc Đẹp Tại Hà Nội (Cầu Bươu, Thanh Trì)