Công Trình Nhôm Đúc Khu BT 6 Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội