Công Trình Nhôm Đúc Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội