Hàng Rào Nhôm Đúc – Hàng Rào Đẹp, Sang Trọng Năm 2017