call Hotline: 0971.23.77.11
Time Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30

Những Điều Cần Lưu Ý Về Phong Thủy Tường Rào

Mỗi khu đất là cả một thế giới riêng, Hàng Rào là chỉ giới để những nhà khác không xâm phạm. Về nhãn quan khi nhìn vào tường rào người ta có nhận xét: Sự thăng trầm trong căn nhà, tường rào được chăm sóc là gia chủ có dư tiền nhiều của, để ọp ẹp là đang thiếu trước hụt sau.

Hàng-Rào-Nhôm-Đúc-MA-HR-003

Tường rào không được trổ cửa sổ như vậy phạm vào Chu tước khai khẩu (dễ bị tiếng thị phi).

  • Trước hẹp sau rộng, hay ngược lại đều không tốt, vì vào thế “Thoái điền bút”.
  • Không cao hoặc thấp quá, vừa tầm nhìn vào nhà theo thế cân xứng mỹ thuật.
  • Không xây sát thân nhà, góc đông bắc không vỡ nứt.
  • Không xây tường trước rồi xây nhà, là phạm chữ Tù.
  • Tường rào phải có cổng, hai bên dựng cột tính theo bước Lỗ Ban, căn nhà sẽ thêm sinh khí.
  • Nhà có cửa hậu tốt. Nhưng đại kỵ khi đứng từ cửa chính nhìn thấy cửa hậu, nhà sẽ tản khí, tất sẽ tản tài, xấu .

 

Categories: TIN TỨC

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hỗ trợ trực tuyến